I disse handelsbetingelser forklares betingelserne, som vi i Maxer ApS (herefter "vi", "os" eller "træneren") arbejder ud fra, og som gælder mellem dig og os, når du indgår en aftale med os og køber en af vores ydelser.

PERSONLIG TRÆNING OG ANDRE FORLØB

Følgende betingelser er gældende for personlig træning, vanecoaching, smertebehandling, fysioterapi og holdtræning.

1. FORLØB:

1.1: Personlig træning, smertebehandling og holdtræning afholdes i Vesterbronx Gym, Vesterbrogade 76, 2. sal, 1620 København V.

1.2: En session personlig træning, smertebehandling og vanecoaching har en varighed af 55-60 minutter. Første session i smertebehandling er dog som udgangspunkt 2 timer.

1.3: Du skal ikke betale entré/medlemskab i Vesterbronx Gym, hvis du har en aftalt session.

1.4: Det er dit ansvar at skrive til træneren og indberette status.

1.5: Du har mulighed for at skrive til træneren for at få svar på spørgsmål.

1.6: Det påkræves, at du oplyser om tidligere skader eller andre relevante sygdomme, gener og allergier.

1.7: Al træning foregår på eget ansvar.

1.8: Du skal være dopingfri.

1.9: Det forventes, at du tager (med)ansvar for dit forløb.

2. BETALING:

2.1: Alle forløb faktureres igennem Maxer ApS, CVR-nr. 36685026.

2.2: Betaling skal ske, inden forløbet påbegyndes, men kan efter aftale opdeles i rater.

2.3: Ved tilmelding til automatisk trækning af din betaling giver du tilladelse til, at nødvendige betalingskortsoplysninger gemmes til brug for automatisk debitering af dit betalingskort. Disse oplysninger slettes, når aftalen ophører. Efter tilmelding og ved hver trækning vil der blive leveret en kvittering pr. e-mail.

2.4: Ved betaling efter forfald tilskrives der renter på 0,70% pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100,00 DKK.

3. REFUNDERING og fortrydelsesret:

3.1: Ved betaling af enhver ydelse, fraskriver du dig fortrydelsesretten, og dermed er enhver aftalt ydelse bindende.

3.2: Afbryder du et forløb før dets udløb, bliver betalingen ikke refunderet.

3.3: Har du aftalt en afdragsordning, og ønsker du uanset årsag at afbryde forløbet i dets gyldighedsperiode, skal samtlige rater stadig afregnes.

3.4: Hvis der forekommer restriktioner fra myndighederne, som betyder, at fitnesscentrene lukkes ned, ydes der ikke refusion. De almindelige handelsbetingelser gælder fortsat.

4. AFBUD:

4.1: Afbud skal ske senest 24 timer inden den planlagte tid, ellers går sessionen/klippet tabt. Ved udeblivelse går sessionen/klippet ligeledes tabt.

4.2: Melder træneren afbud, vil din session ikke gå tabt.

4.3: Ved trænerens ferie, sygdom eller lignende, sørger vi for, at en (anden) træner er tilgængelig.

5. GYLDIGHED OG OPSIGELSE:

5.1: Lille, mellem og stor pakke er gyldige i henholdsvis 2, 4 og 6 måneder fra opstart. Dette gælder for personlig træning og smertebehandling. Alle sessioner skal være brugt inden for forløbets gyldighedsperiode. Derefter går sessionerne tabt. Gyldighedsperioden kan ikke forlænges.

5.2: Hvis der forekommer restriktioner fra myndighederne, som betyder, at fitnesscentrene lukkes ned, sættes gyldighedsperioden i bero.

5.3: Månedlige abonnementer (fx personlig træning og holdtræning) er løbende og fortsættes, indtil de opsiges. Abonnementer skal opsiges skriftligt via mail til jacob@maxer.dk senest den 14. i måneden for at stoppe den automatiske trækning i næstkommende måned (eller tilsvarende 14 dage før næste trækning). Det aftalte antal sessioner skal, medmindre andet aftales, afholdes i samme måned som betalingen.

6. OPHAVSRET:

6.1: Træningsprogrammer og kostplaner m.v. udarbejdet af os til dig er personlige, og deling og/eller distribuering heraf er ikke tilladt uden samtykke. Al kopiering, udover til dit private forbrug, må ikke ske. Du er selv ansvarlig for, at træningsprogrammer og kostplaner m.v. ikke videregives til andre.

7. ÆNDRINGER M.V.:

7.1: Ændringer til priser, vilkår og betingelser vil blive varslet minimum 1 måned før, at ændringerne træder i kraft. Alle ændringer varsles direkte til dig via e-mail.

7.2: Enhver form for reklamation og spørgsmål skal rettes direkte til jacob@maxer.dk.

SÆRLIGT VEDRØRENDE FOREDRAG OG WORKSHOPS

Følgende betingelser er gældende for foredrag og workshops afholdt af os.

Honorar for foredrag og workshops fastsættes efter aftale. Betaling sker efter bestemmelserne i punkt 2 ovenfor.

  • Hvis du aflyser tidligere end 45 dage før arrangementets gennemførelse, opkræves 50 % af honoraret.
  • Hvis du aflyser tidligere end 30 dage før arrangementets gennemførelse, opkræves 75 % af honoraret.
  • Hvis du aflyser senere end 21 dage før arrangementets gennemførelse, opkræves 100 % af honoraret.

Ved aflysninger forstås alle former for afbud eller ændringer, herunder også afbud grundet sygdom samt afbud grundet flytning af aftale til andet tidspunkt, hvor der ikke er enighed om, at ændringen kan ske gratis. Som regel vil en lille ændring af tidspunkt på dagen være mulig, mens ændring af dato kan påvirke andre bookinger og derfor på forhånd skal aftales og ses som en aflysning, hvis vi ikke kan få det til at gå op med andre opgaver.