I denne cookie- og privatlivspolitik forklares hvordan Maxer ApS ("vi" eller "os") behandler og sikrer dine data som besøgende på hjemmesiden eller som klient. Vi har heldigvis stærke muskler, så du kan være helt tryg.

INTRODUKTION

Når du besøger vores hjemmeside indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at opfylde de aftaler, som vi har indgået med dig, tilpasse og forbedre vores indhold, til statistik og til at øge relevansen af annoncer. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af hjemmesiden. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer, der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Udgiver og dataansvarlig

Maxer ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet og behandler om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor:

Maxer ApS
Eskildsgade 5, 3
1657 København V
CVR 36685026
+45 2422 4943
info@maxer.dk

COOKIES

Hjemmesiden anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil, tablet eller andet elektronisk udstyr med det formål at genkende det, huske indstillinger, udføre statistik, målrette annoncer og få hjemmesiden til at fungere optimalt. En cookie er ikke et program, der kan indeholde skadelige programmer eller virus.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., om du tidligere har besøgt hjemmesiden, om du er logget ind, og hvilket sprog du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for
dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som en del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning her.

Hvis du sletter eller blokerer cookies, kan du risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Du ændrer dit samtykke ved enten at slette cookies fra browseren.

Data herunder cookies opbevares og behandles i varierende omfang blandt andet hos:

 • Facebook
 • Google
 • Shopify

PERSONOPLYSNINGER GENERELT

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Det kan være almindelige og personfølsomme oplysninger om dig. Når du benytter vores hjemmeside eller er klient, indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, kontakter os igennem kontaktformularer, deltager i konkurrencer eller undersøgelser, registrerer dig som bruger, klient eller abonnent, eller i øvrigt bruger vores ydelser og services eller foretager køb via hjemmesiden.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger: Et unikt ID og tekniske oplysninger om din computer, tablet eller mobiltelefon, din IP-adresse, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (interesser). IP-adresser håndteres af Google Analytics og hjemmesiden sikkerhedsforanstaltninger. I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster informationerne behandles desuden: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse, træningsrelevante personoplysninger, helbredsoplysninger, oplysninger om din generelle sundhedstilstand, CPR-nummer og betalingsoplysninger. Det vil typisk være i forbindelse med oprettelse af login, udfyldelse af kontaktformular, opstart af forløb eller ved køb.

Indsamlingen af oplysninger er til brug for den opgave, som vi er blevet bedt om at løse, af dig eller tredjepart (f. eks. forsikringsselskab, kommune) og udelukkende til brug herfor. Vi kan indhente personfølsomme oplysninger/data til internt brug i klinikken eller eksternt. Dette gælder i forbindelse med samtaleterapi, rådgivning, coaching, træning, undervisning eller supervision (såvel face-to-face-konsultationer som online-konsultationer), og i forbindelse med journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.

DATASIKKERHED

Vi har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Alle personoplysninger og følsomme oplysninger opbevares i henhold til retningslinjer fra GDPR.

FORMÅL

Oplysningerne bruges til at opfylde de aftaler, som vi har indgået med dig, til at identificere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsynlighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger samt for at kunne levere de ydelser, som du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller svare på en henvendelse. Herudover anvender vi oplysningerne til at optimere vores ydelser, services og indhold.

PERIODE FOR OPBEVARING

Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Data om din brug af hjemmesiden, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alderssegment m.v. videregives til tredjeparter i det omfang, disse oplysninger er kendt. Du kan se hvilke tredjeparter, der er tale om, i afsnittet om ”Cookies” ovenfor. Oplysningerne anvendes til målretning af annoncering, statistik, nyhedsbrev mv.

Vi benytter herudover en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data. Disse underleverandører leverer services, som vi vurderer er nødvendige for, at vi kan leve op til den aftale, du har indgået med os, hvis du køber en ydelse eller produkt eller skriver dig op til eksempelvis vores nyhedsbrev. Disse underleverandører behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål. Disse omfatter eksempelvis:

 • Dropbox
 • Dinero
 • Google
 • Microsoft
 • Mailchimp
 • Siteground

Videregivelse af personoplysninger som navn og e-mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Hvor det har været muligt, er der indhentet databehandleraftaler (DPA) med leverandører.

Vi kan også videregive dine oplysninger til vores rådgivere såsom revisorer, advokater og lignende. Vi videregiver også dine oplysninger i det omfang, vi er forpligtede hertil, f.eks. som følge af krav om indrapportering til offentlige myndigheder.

Videregivelse af informationer til f.eks. forsikringsselskab, læge eller kommune kan kun foregå med dit udtrykkelige skriftlige eller mundtlige samtykke.

I forbindelse med ansøgning om forlængelse af timeantal, informerer vi kortfattet om dit forløb (indhold, fremskridt, behandlingsplan) til den henvisende/betalende part (eksempelvis forsikringsselskab). Desuden laves en kortfattet afsluttende opsummering, hvori der beskrives, hvad der er arbejdet med under forløbet samt evt. resterende symptomer og status i forhold til raskmelding/sygemelding.

INDSIGT OG KLAGER

Du har en række særlige rettigheder efter GDPR (Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering), når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler om dig.
 • Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes.
 • Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig.
 • Hvis de oplysninger, der behandles om dig, er forkerte, har du ret til, at de bliver rettet eller slettet. Henvendelse herom kan ske til: info@maxer.dk.
 • Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

Ændringer

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer af cookie- og privatlivspolitikken. Den til enhver tid gældende politik vil være tilgængelig på hjemmesiden via dette link. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Senest opdateret 23. juni 2023.