Problemet med "Det virker for mig" Begynder

Det har aldrig været lettere at finde information om, hvordan du skal træne og spise hvis du vil have større muskler, være mere markeret eller blive stærkere. Men hvad baserer rådene sig egentlig på og er de alle lige gode? Der er mere misinformation - broscience - end nogensinde og det vil jeg diskutere nærmere i denne artikel.
Der er mere information om kost og træning tilgængeligt end nogensinde før, men også mere misinformation - alle udsagn er ikke lige meget værd.

Tags:

Den store grad af misinformation og broscience skyldes til dels internettet, der har gjort information mere tilgængeligt gennem diverse fitness-sider og sociale medier.

Det er blevet lettere for os allesammen at dele vores oplevelser og erfaringer med en masse andre mennesker. Men det har en potentiel bagside.

Misinformationen skyldes også det stigende antal af personlige trænere og selvudnævnte fitness-eksperter, der aldrig er bange for at lære fra sig og dele ud med deres viden (mening).

Alt dette udspringer givetvis af en god intention, men der er nogle potentielle problematikker ved det. Enhver mening indenfor et område er nemlig ikke lige meget værd.

Den store grad af misinformation ses også i medierne, hvilket den kendte skuespiller Denzel Washington meget præcist italesatte således i et interview i december 2016:

Hvis du ikke læser avisen, er du uinformeret. Hvis du læser den, er du misinformeret. Denzel Washington

Hvis du kender mig, ved du, at jeg sætter stor pris på en evidensbaseret tilgang, og jeg giver ikke meget for anekdoter og personlige erfaringer.

I denne artikel vil jeg blandt andet komme ind på, hvorfor der er en god grund til dette og hvad vi allesammen kan lære af denne tankegang.

Som sagt findes der en masse historier inden for fitness-verdenen, det vil altså sige overbevisninger og personlige erfaringer, som man har gjort sig gennem tiden.

For mange giver det mening at basere deres viden på deres egne eller andres personlige erfaringer, men det har ofte ikke nogen stærk sandhedsværdi bag sig.

Hvorfor du ikke kan stole på personlige erfaringer

"Mange gentagelser med en let vægt giver lange slanke og tonede muskler, mens få gentagelser giver klodsede bøffelmuskler".

"Du skal spise mange små måltider for at holde forbrændingen oppe"

Noget i den stil har vi allesammen hørt. Selvom det er noget sludder. I samme stil findes der utallige udsagn i træningsverden, som er opstået ud af erfaring.

Nogle udsagn har en vis portion af sandhed i sig, mens er decideret forkerte. Disse udsagn må altså over tid testes for sandhedsværdi.

Selvom du ikke kan stole på personlige erfaringer, betyder det ikke, at de ikke kan bruges til noget.

Erfaringer kan give os et hint om noget virker eller ej. Sådan et hint kan bruges til at danne hypoteser, som derefter kan undersøges med videnskabelige metoder.

Men personlige erfaringer i sig selv kan ikke bruges som et godt bevis for, om noget virker eller ej. Det skyldes flere ting, og jeg vil prøve at beskrive nogle af årsagerne herunder.

De mange ukendte faktorer

Et af de største problemer med personlige erfaringer er, at der ofte er mange ukendte variabler, der kan påvirke resultatet.

Et eksempel kunne være, at du er startet med at tage et nyt kosttilskud, der efter sigende skulle øge muskelmassen.

Efter at have taget kosttilskuddet i nogle uger, tjekker du dig selv ud i spejlet og ser, at du faktisk er blevet større.

For mange ville det være logisk at konkludere, at kosttilskuddet rent faktisk virkede. Men det ville være en logisk fejlslutning, da du ikke kan være sikker på, at det rent faktisk er kosttilskuddet, der er årsagen til, at du er blevet større.

Der kan være mange andre faktorer i spil, som du ikke har taget højde for. Et eksempel kunne være, at mens du har taget kosttilskuddet, er du også begyndt at spise mere, hvilket har resulteret i en øget muskelmasse.

Det kunne også tænkes, at du har trænet hårdere og oftere i denne periode, hvor du har brugt penge på et kosttilskud, som du har hørt godt om dermed ønsker at få mest muligt ud af.

Det er eksempler på faktorer, der potentielt har haft betydning for resultatet, og således kan du ikke med sikkerhed sige, at kosttilskuddet er skyld i den øgede muskelmasse, eller om de andre faktorer har haft en finger med i spillet.

I videnskabelige studier forsøger forskerne at designe disse på sådan en måde, at de eliminerer andre variabler, der kan forstyrre resultatet.

Og dette er en væsentlig forskel.

Derudover ser det ud til at de første studier om et nyt kosttilskud ofte er særdeles positive, mens de senere studier ikke finder samme positive effekt.

Lille forsøgsgruppe N=1

Når man snakker om personlige erfaringer, er forsøgsgruppen ofte meget lille: “Kosttilskuddet virkede på mig og alle mine venner”.

Men hvad hvis 100 forsøgspersoner prøver det, eller 1000?

Et større antal forsøgspersoner giver et mere repræsentativt billede af befolkningen, og dermed er det lettere at konkludere, om noget virker eller ej.

Samtidig mindskes sandsynligheden også for, at resultatet er opstået ved ren og skær tilfældighed.

Så selvom du føler at noget virker for dig, så beviser det ikke nødvendigvis så meget.

Bias (forudindtaget holdning)

Vi har en tendens til primært at lægge mærke til ting, der understøtter de holdninger, som vi i forvejen har.

Hvis du har en stærk idé om, at et bestemt træningsprogram er bedre end de andre, så er der større chance for, at du kun fokuserer på de ting, der måske kan bekræfte, at træningsprogrammet er bedre.

Samtidig ignorerer du ubevidst eventuelle modstridende beviser. Dette gør alle mennesker i nogen grad.

Du vil have et vist bias for et kosttilskuds effekt blot fordi du har betalt penge for det. Du har ikke lyst til at spilde dine penge.

Fordelen ved videnskab

Inden for videnskaben gælder det om at opsætte forsøg, der eliminerer alle disse faktorer, som kan forvride resultatet og give et forkert svar.

Det vil altså sige, at hvis vi ønsker at undersøge om en hypotese er sand eller falsk, så er videnskaben vejen frem.

Hvis du skal tænke videnskabeligt, gælder det om at være neutral. I stedet for at lede efter beviser på, at du har ret, så handler en ægte videnskabelig tilgang også om at lede efter beviser på, at du tager fejl.

Sagt på en anden måde, så er det vigtigere at finde frem til sandheden, end det er at bevise, at du har ret.

Når du undersøger videnskaben inden for et bestemt emne, er kontekst et vigtigt element at have in mente. I stedet for kun at tage udgangspunkt i et enkelt videnskabeligt studie, skal du altid undersøge den samlede videnskabelige litteratur inden for det pågældende emne.

Hvis du eksempelvis ønsker at undersøge, om et bestemt kosttilskud virker eller ej, så vil det i mange tilfælde ikke være svært at finde forskellige studier, der modstrider hinanden.

Derfor skal du altid se på det samlede billede.

Som sagt vil du måske kunne finde et studie, der viser, at et bestemt kosttilskud virker. Men hvis du kigger samlet set på alle de studier, der har undersøgt kosttilskuddet, vil resultatet måske vise noget andet.

Det er essentielt at huske, at alle individuelle studier har deres begrænsninger (mere om det senere), og hvis du ikke kigger på den samlede videnskab, ender du ofte med et misvisende resultat.

Evidensbaseret fitness for personlige trænere

Alt for ofte oplever jeg, at personlige trænere udelukkende baserer træningen med deres klienter på personlige erfaringer eller deres egen ekspertise i stedet for at praktisere efter den bedste evidens.

Evidensbaseret praksis handler ikke kun om at handle ud fra sine egne erfaringer, men også at inkludere videnskaben og klientens præferencer og ønsker.

Ved at have en evidensbaseret tilgang praktiserer du altså ud fra disse tre elementer, som tilsammen vil give det bedste resultat for din klient.

Der findes forskellige former for undersøgelsesmetoder, som du som professionel skal kende til for at kunne træffe informerede beslutninger, når det kommer til dine klienter.

Den højeste form for evidens er systematiske reviews eller meta-analyser, hvor man systematisk forsøger at samle alt hvad der er lavet af undersøgelser inden for et bestemt forskningsfelt.

Systematiske reviews er ofte baseret på en samling af randomiserede, kontrollerede studier (RCT).

I disse studier undersøges to grupper, hvor den ene gruppe fungerer som en interventionsgruppe, og den anden gruppe fungerer som en kontrolgruppe.

Et eksempel på et RCT-studie kunne være en undersøgelse fra Brad Schoenfeld et al. (1), hvor de ønskede at undersøge effekten af forskellige træningsfrekvenser.

Testpersonerne, som havde fire års erfaring med vægttræning, blev inddelt i to grupper, hvor den ene gruppe trænede efter et fullbody-program (interventionsgruppe), og den anden gruppe trænede efter et split-program (kontrolgruppe).

Begge grupper trænede med den samme volumen hver uge. Efter otte uger havde begge grupper opnået en større muskelmasse, dog havde interventionsgruppen fået bedre resultater end kontrolgruppen.

Videnskabens begrænsninger

I takt med den øgede popularitet inden for evidensbaseret fitness, bliver der i dag produceret langt flere videnskabelige studier på området end nogensinde før.

Mange af disse studier har et godt design og er veludførte, men det modsatte kan bestemt også være tilfældet. Det er ikke al videnskab, som er af høj kvalitet, og dette faktum kan skyldes mange årsager.

Nogle af de oftest sete årsager er, at naturligvis at problemstillingen er svær at undersøge, at studiet ikke er blevet designet godt nok, forskerne har et stærkt bias eller ikke har taget højde for andre væsentlige faktorer.

Kvaliteten på videnskabelige studier kan variere betydeligt, og derfor skal du ikke tage et enkelt studies resultater for gode varer uden at have kritisk vurderet indholdet af det pågældende studie.

Faglitteraturen inden for kosttilskud synes især at være inkonsekvent, og der kan som sagt være flere forklaringer på hvorfor ensartede studier ender med modstridende resultater.

En af de store årsager her er bias. Mange af disse studier er ringe designet, og deres resultater er stærkt præget af forskernes bias.

Forestil dig to forskellige studier, der ønsker at undersøge glutamins effekt på muskelmassen hos fitness-udøvere.

Det første studie kommer til den konklusion, at et dagligt tilskud glutamin øger muskelmassen. Det andet studie viser derimod, at glutamintilskud ikke har nogen effekt på muskelmassen.

Forskellen mellem de to studier er, at det første er blevet finansieret af et selskab, der producerer glutamintilskud. Dette er ikke nødvendigvis ensbetydende med, resultatet af den grund er ugyldigt.

Men det kan bestemt betale sig at være ekstra kritisk og kigge yderligere på studiets design i sådan et tilfælde, især når resultatet vil have betydning for selskabets salg af et bestemt produkt.

Det kan måske være svært at tro, at en hel del af den publicerede forskning har en masse bias bag sig. Men meget af forskningen på disse områder er lavet af forskere, der mere er interesseret i at komme til et forudindtaget resultat end i objektivt at undersøge en hypotese.

At kritisk vurdere kvaliteten på et studie kan være udfordrende, hvis du ikke er uddannet inden for det videnskabelige område. En god start er i hvert fald at undersøge om studiet er publiceret i gode tidsskrifter, og at studiet er blevet bedømt af eksterne forskere (peer-review).

Konklusion

At du har set eller erfaret, at noget virker, eller at “alle gør det”, er ikke gode argumenter eller beviser for, om noget rent faktisk virker eller ej.

Hvis vi ønsker at blive klogere på noget, nytter det ikke at stole blindt på andres eller ens egne personlige erfaringer. Videnskaben giver os mulighed for at undersøge hypoteser systematisk og dermed komme tættere på et objektivt resultat.

Du skal dog samtidig huske på, at al videnskab ikke bliver lavet med samme kvalitet. Derfor skal du altid stille dig kritisk over for resultatet af et enkelt studie og i stedet danne dig et overblik over den samlede forskningslitteratur.

Referencer

  1. Schoenfeld, Brad J., Nicholas A. Ratamess, Mark D. Peterson, Bret Contreras, and Gul Tiryaki-Sonmez. "Influence of Resistance Training Frequency on Muscular Adaptations in Well-Trained Men." Journal of Strength and Conditioning Research 29.7 (2015): 1821-829. Web.
Frederik Hecht er fysioterapeut og personlig træner.

Hej, jeg er Frederik Hecht

Frederik Hecht er fysioterapeut og personlig træner.
Jeg er uddannet personlig træner og fysioterapeut (UCC Hillerød) med speciale inden for det muskuloskeletale område. Mere specifikt har jeg specialiseret mig inden for undersøgelse, diagnostik og behandling af problemer i bevægeapparatet, dvs. de strukturer og mekanismer, der får dig til at bevæg... Læs mere

Kommentarer

Tilføj kommentar
Skrevet af Marina Aagaard

Tak for en meget velskrevet og anbefalet artikel. Endnu en årsag til fitnessmisforståelser: Læser man kun forsøgsoverskrifter, kan man drage fejlagtig konklusion: I nævnte Brad Schoenfeld RCT forsøg (n = 10) (20, kun mænd) er forsøgsdesign: 1 dag per uge split-program (2-3 muskelgrupper per pas) vs. 3 dage per uge fullbody-program (alle aktuelle muskelgrupper samme pas). Den viden er væsentlig ved programvalg.
Nogle forsøg har ret specielle design, så resultater ikke umiddelbart kan overføres til almindelig træning.

Hej Marina
Tak for de rosende ord, jeg giver dem videre til Frederik. Helt enig, altid vigtigt at læse fyldestgørende - og overhovedet have (eller tilegne sig) evner til at tolke på videnskabelige artikler hvis man vil give sig i kast med det.

Skrevet af Kurt Hansen

Hejsa Jeg er Kurt Hansen
Jeg er uddannet cand.pæd og har dyrket idræt siden jeg kunne gå. Et langt liv med personlige erfaringer og f.eks. 5 knæoperationer (kikkert) - adskillige forstuvninger i fodbold og fantastiske oplevelser med marathonløb og cykling gennem Europa.. Og kæden knækker når du skriver " At det ikke nytter at stole på egne erfaringer." Det er da min fysik og psyke som respondere på den træning og udfordringer jeg udsætter mig for...... Og så kan I evidenstilbedere og sandhedsguruer ellers hoppe og springe med nok så mange statistikker og modsatrettede undersøgelser I vil.... Det laver jo stadig ikke om på hvordan ekempelvis min albue "ømmer" sig ved for hård belastning. Det drejer sig om at kende sig selv og lære sin grænse at kende. Og den grænse skal praktiseres - den kan dine evidensbaseret undersøgelser give hint, som du kalder det, om. Det er min smertetærskel og gode oplevelser som giver fremskridt eller tibageskridt. Og det er de erfaringer som hver enkelt skal lytte til og beherske for at finde sit udviklingspotientiale stille og roligt. De såkaldte evidensbaseret og sandhedsomspundne undersøgelser fremkaldt via excel ark og retrospektive undersøgelser er blot den enkelte sportsudøvers aha-oplevelser.
-Og sådan er der så meget... God træning - og husk at lytte til dig selv!

Skrevet af Martin T

Det virker som om teksten "At det ikke nytter at stole på egne erfaringer." er taget lidt ud af kontekst her. Det er vel ment som: Fordi Kurt får ondt i albuen ved hård belastning -> får alle ikke nødvendigvis ondt i albuen, ved samme belastning -> Hvor imod hvis man havde kørt det som et forsøg, på en gruppe af 1000, der alle fik ondt i albuen, ved samme belastning - så var der klart noget om snakken. Altså, man kan ikke stole på at egne erfaringer kan overføres til andre.

Hej Martin
Helt enig - det handler i højere grad om hvad man kan konkludere generelt ud fra ens egen oplevelse :)

Og i forlængelse af Frederiks svar herunder, så er der såvidt jeg kan læse ikke noget i dit svar, som modstrider artiklens pointe. Enhver der arbejder evidensbaseret vil også tage klientens oplevelse i betragtning. Pointen i artiklen er blot at du ikke kan basere alt du gør udelukkende på hvad du selv oplever (som eksempelvis bliver et problem, når folk undlader at vaccinere osv.).

Hejsa Kurt Hansen,
Jeg forstår ikke helt grunden til dit angreb på evidensbaseret praksis ud fra det du skriver. Kan du prøve at konkretisere, hvorfor du er uenig med artiklen?
Jeg forstår desuden heller ikke helt hvordan din egen skadeshistorie har relevans for det jeg skriver?Noget som videnskaben især har hjulpet os med, er at give os en bedre forståelse for smerte, hvordan man håndterer dem bedst muligt og ikke mindst debunke mange af de myter og forkerte antagelser vi har, ift. hvad der er årsag til smerte.
Tag et kig her :)
http://maxer.dk/artikler/hv...

Tilføj kommentar

Indholdet af dette felt er privat og bliver ikke vist offentligt.

Markdown.

  • Linjer og afsnit ombrydes automatisk.
  • Web- og e-mail-adresser omdannes automatisk til links.
  • Tilladte HTML-tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <p> <br> <hr>